GlassyGirl IG

เชิญชวนเพื่อนติตดาม IG ของ GlassyGirl ได้ที่ ggglassygirl นะคะ มีเวลาว่างก็พยายามจะถ่ายรูปอัพเดทรูปแบบการใช้สร้อยข้อมือชาร์ม ในรูปแบบต่างๆ IMG_1179

IMG_2619

IMG_1181

GlassyGirl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *