Glassygirl Studio

ถ่ายภาพสถานที่ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำลูกปัดแก้ว
เครื่องขาว ๆ ที่ตั้งอยู่ด้านขวา เป็นเครื่องอ็อกซิเจน (เขียนถูกป่าวเนี่ย)
ถังสีส้ม ก็ ถังแก๊สปิคนิคค่ะ

1250928382